RC-ROYAL skal være en af de sjoveste og bedste parker at køre offroad i med RC biler, for alle aldersgrupper.

Gennem engageret indsats af bestyrelsen og gode aktiviteter skabes et godt klubliv.

Motiverede og engagerede medlemmer skaber også grobund for udvikling og succes ud over det sædvanlige.

Krav til medlemmernes (gode) opførsel, klubånd og selvdisciplin gør medlemmerne til gode ambassadører for klubben

Etablering af gensidig respekt mellem medlemmerne

Medlemmerne skal deltage i klublivet herunder også i det frivillige arbejde i klubben

RC-ROYAL vil give medlemmerne mulighed for en social og køremæssige udvikling.